Counting rational points on algebraic varieties
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Per Salberger

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Tim Browning

Roger Heath-Brown

Duke Journal of Mathematics

Vol. 132 545-578

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06