Counting rational points on hypersurfaces of low dimension
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Per Salberger

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Annales Scientifiques de lEcole Normale Superieure

0012-9593 (ISSN)

Vol. 38 93-115

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06