Construction, Operation and Internal Design of a Claw-Pole Servo Motor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Sonja Lundmark

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Essam Hamdi

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Electromotion Journal, April-May 2006

Vol. 13

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik