Platinum Nanoparticles Prepared in Water-in-Oil Microemulsions -Particle Formation, Support Interaction and Catalytic Activity
Licentiatavhandling, 2001

platinum

lean NO reduction

aluminium silicate

catalytic activity

silica

w/o microemulsion

hydrocarbons

alumina

nanoparticle formation

catalyst preparation

14.00

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Kinetics of the formation of nano-sized platinum particles in water-in-oil microemulsions

Journal of Colloid and Interface Science,; Vol. 241(2001)p. 104-111

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Deposition of platinum nanoparticles, synthesized in water-in-oil microemulsions, on alumina supports

Langmuir,; Vol. 18(2002)p. 1811-1818

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Influence of the Support Acidity of Pt/Aluminum-Silicate Catalysts on the Continuous Reduction of NO under Lean Conditions

Applied Catalysis B: Environmental,; Vol. 41(2003)p. 287-300

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

14.00

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05