On the relationship between the evolution of technological firms and their knowledge development regimes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Johan Brink

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Journal of electronic science and technology of china

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13