On the relationship between the evolution of technological firms and their knowledge development regimes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Johan Brink

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv