Quantitative analysis of lignins based on permanganate oxidation (Method "phenolic")
Rapport, 2005

quantitative analysis

permanganate oxidation

lignins

Författare

Jim Parkås

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Knut Lundquist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Gösta Brunow

Ämneskategorier

Trävetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06