Quantitative analysis of lignins based on permanganate oxidation (Preliminary calculations)
Rapport, 2004

permanganate oxidation

quantitative analysis

lignins

Författare

Jim Parkås

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Knut Lundquist

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Gösta Brunow

Ämneskategorier

Trävetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06