A broad frequency band analysis of conformal array antennas
Paper i proceeding, 2006

Författare

DAVID DEGERFELDT

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Tomas Halleröd

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Thomas Rylander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

The Nordic antenna symposium -- Antenn06

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06