A quasi-planar incident wave excitation for time-domain scattering analysis of periodic structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

DAVID DEGERFELDT

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Tomas Halleröd

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Börje Emilsson

Anders Bondeson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Thomas Rylander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices, and Fields

Vol. 19 5 409-419

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06