Product Development Lead-Time Reduction in the Swedish Manufacturing Industry
Paper i proceeding, 2006

Författare

Magnus Persson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Lars Trygg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Pär Åhlström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Proceedings of the 13th International Product Development Management Conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06