Effects of changing a module's interface: a case study in an automotive company
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Magnus Persson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

International Journal of Automotive Technology and Management

Vol. 6 3 331-345

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06