The rectangular plate stress element by Turner, Pian and Wilson
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1974

Författare

Mats Fröier

Institutionen för byggnadsmekanik

Larsgunnar Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 8 2 433-437

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06