An analytical asymptotic solution to a conjugate heat transfer problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Carl Fredrik Stein

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Peter Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Jöran Bergh

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

M. Sen

M. Gad-el-Hak

International Journal of Heat and Mass Transfer

Vol. 45 12 2485-2500

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06