KULTURARV-FUNKTION-EKONOMI Tre perspektiv på byggnader och deras värden
Licentiatavhandling, 2006

cultural values

value-modelling

legibility

suitability

rent

heritage estate-management

economic values

valuecriteria

historic buildings

functional values

cultural heritage

10.00 GU, Vasaparken

Författare

Anna Krus

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

91-7346-566-6

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

10.00 GU, Vasaparken

Mer information

Skapat

2017-10-06