Surface-engineered bacterial cellulose as template for crystallization of calcium phosphate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Aase Katarina Bodin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Lena Gustafsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

J Biomater Sci Polymer

Vol. 17 435-447

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06