Aquaporin gating
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Kristina Hedfalk

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Susanna Törnroth-Horsefield

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Anna Maria Nyblom

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

U Johanson

P Kjellbom

Richard Neutze

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Current Opinion in Structural Biology

Vol. 16 447-456

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06