Structural studies on PM28A, an aquaporin from spinach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Susanna Törnroth

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

M Karlsson

Kristina Hedfalk

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

P Kjellbom

Richard Neutze

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics

0005-2728 (ISSN)

Vol. 1658 187-

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06