Fatigue Anisotropy in Cross-Rolled, Hardened Medium Carbon Steel due to MnS Inclusions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Cornelius Temmel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Nils-Gunnar Ingesten

Metallurgical and Materials Transactions A

Vol. 37A 10 2995-3008

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06