Structural Analysis of Lignin and Lignin Degradation Products
Paper i proceeding, 1999

Författare

Knut Lundquist

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Shiming Li

Institutionen för organisk kemi

10th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Main Symposium, Yokohama, Japan, June 7-10, 1999

2-10

Ämneskategorier

Trävetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08