Vad gör vi tekniker egentligen?
Artikel i övriga tidskrifter, 1988

Teknik

evolution

etik

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 15 6 1-7

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-08