Urban growth from "first principles".
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Claes Andersson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Kristian Lindgren

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Steen Rasmussen

R White

Physical Review E

Vol. 67 026204-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07