A spatial network explanation for a hierarchy of urban power laws.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Claes Andersson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Alexander Hellervik

Kristian Lindgren

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Physica A

Vol. 345 227

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07