Microstructural development of nanocrystalline NiFe upon annealing
Övrigt konferensbidrag, 2002

electron microscopy

grain growth

NiFe

nanomaterials

Författare

Uta Klement

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Bagas Pujilaksono

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Proceedings of 15th International Congress on Electron Microscopy (ICEM15)

801-802
0-620-29294-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

0-620-29294-6

Mer information

Skapat

2017-10-07