Integration of Wind Parks-Example from Bockstigen
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Tomas Petru

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi

Torbjörn Thiringer

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik