Managing Business Relationships
Bok, 2003

Författare

David Ford

Håkan Håkansson

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ivan Snehota

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06