Change and Continuity in the Supplier Base: A Case Study of a Manufacturing Firm 1964-2002
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Gunnar Mattsson

of Customer Behavior

Vol. 2 3 409-432

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07