The Multiple Boundaries of the Firm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Luis Araujo

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Journal of Management Studies

Vol. 40 5 1255-1277

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08