Systematic Combining - An abductive approach to case research
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Journal of Business Research

Vol. 55 553-560

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08