Price in a Relational Context
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Debbie Harrison

Håkan Håkansson

Journal of Customer Behaviour

Vol. 1 3 317-334

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06