More instead of less - strategies for the use of logistics resources
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Marianne Jahre

Göran Persson

Journal of Chain and Network Science

Vol. 1 4 81-91

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06