System Sourcing - Opportunities and Problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Oskar Jellbo

European Journal of Purchasing and Supply Management

Vol. 8 43-51

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06