Purchasing
Kapitel i bok, 2002

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

International Encyclopedia of Business and Management / edited by M. Warner

5484-5492

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06