The Business Marketing Course - Managing in Complex Networks
Bok, 2002

Författare

D Ford

P Berthon

S Brown

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

P Naudé

T Ritter

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06