Managing Interfaces with Suppliers
Kapitel i bok, 2002

Författare

Luis Araujo

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Understanding Business Markets, Thompson Learning, London. / edited by D. Ford

450-460

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08