Supplier Relations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Håkan Håkansson

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Understanding Business Markets, Thompson Learning, London. / edited by D. Ford

422-425

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06