Organising and coordinating activity structures for build-to-order production
Paper i proceeding, 2004

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 20th IMP Conference, Copenhagen, September 2-4.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06