Evaluation of supplier performance - the case of Volvo Car Corporation and its module suppliers
Paper i proceeding, 2003

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 19th IMP Conference, Lugano, September 4-6.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06