Cost and Costdrivers in Purchasing - A Case Study of MRO-Procurement
Paper i proceeding, 2002

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 18th IMP Conference, Dijon, September 5-7.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08