Third Party Logistics and Logistics Alliances
Paper i proceeding, 2002

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

M Jahre

G Persson

H Virum

Proceedings of the NOFOMA Conference, Trondheim, Norway.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06