Pricing in Business-to Business Research
Paper i proceeding, 2002

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

D Harrison

Håkan Håkansson

Proceedings of the 18th IMP Conference, Dijon, September 5-7.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06