Managing Networks
Paper i proceeding, 2002

Författare

D Ford

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

I Snehota

Proceedings of Culture and Collaboration in Distribution Networks, Curtin University of Technology, Perth, December 11-13.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06