System Sourcing - Opportunities and Problems
Paper i proceeding, 2001

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Oskar Jellbo

Proceedings of the 10th IPSERA Conference, Jönköping, April 8-11.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06