The Mattsson Legacy - Learning from long-term research interaction
Paper i proceeding, 2001

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the International Research Seminar in Honour of Professor Lars-Gunnar Mattsson, Stockholm School of Economics. June 5-6.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06