Rethinking the Role of the Middleman
Paper i proceeding, 2001

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

I Snehota

Proceedings of the 17th IMP Conference, Oslo, September 9-11.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06