Changing Distribution through Relationships
Licentiatavhandling, 1998

network

relationship

effect

change

interrelatedness

distribution


Författare

Kajsa Hulthén

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-738-4

Mer information

Skapat

2017-10-07