Information Quality influences on the sales and operations planning
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mattias Gustavsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Pacific Conference on Manufacturing and Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi