Kapacitetsplanering med olika kapacitetsplaneringsmetoder
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Bättre Produktivitet

Vol. 2004 5 11-13

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07