Varför centralisera lagerhållningen?
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

centrallager

direktdistribution

logistik

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Ola Hultkrantz

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi