Varför centralisera lagerhållningen?
Artikel i övrig tidskrift, 2004

centrallager

direktdistribution

logistik

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Ola Hultkrantz

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Bättre Produktivitet

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13