LCA of Electronic Products - An environmental assessment of Gallium Arsenide Monolithic Microwave Integrated Circuit System in Package (SIP) switch product
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Anders Andrae

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Gang Zou

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

International Journal of Life Cycle Assessment

Vol. 9 1 45-52

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06