Dynamic demonstration of diffractive optic analog-to-digital converter scheme
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

diffractive optics

optical signal processing

optical computing

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Magnusson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Sverker Hård

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Applied Optics

Vol. 42 2 264-270

Ämneskategorier

Fysik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06